Pailgintos dienos grupės veiklos planas

 
 

 

JONAVOS PRADINĖS MOKYKLOS

 

PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS

VEIKLOS P L A N A S

 

TIKSLAS. Kryptingai tęsti mokinių kompetencijų ugdymą popamokinėje veikloje.

UŽDAVINIAI.

* Mokyti bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais bei suaugusiais.

* Suteikti galimybę pasijusti visaverčiu grupės nariu, pajausti grupinio darbo džiaugsmus.

* Stiprinti pasitikėjimą savimi žaidžiant, kuriant, atrandant ir pažįstant pasaulį.

* Mokyti naujų žaidimų, eilėraščių, įtvirtinti jau žinomus; gilinti mokomųjų dalykų žinias; ugdyti teigiamą požiūrį į mokslą bei darbą.

* Sudaryti sąlygas, kad vaikas jaustųsi saugus po pamokų; įdomiai organizuoti laisvalaikį pailgintoje grupėje.

 

DIENOS REŽIMAS

 

11.00 – 12.00

Pailgintos grupės vaikų priėmimas, žaidimai, pasivaikščiojimas lauke

12.00 – 13.00

Ugdomoji veikla

13.00 – 14.00

Pietūs

14.00 – 16.00

 

Veikla pagal vaikų interesus: piešimas, spalvinimas, lankstymas; skaitymas, skaičiavimas; žaidimai, šokiai, diskoteka, animacinių filmų stebėjimas…

16.00 – 17.00

Pasivaikščiojimas lauke, išleidimas vaikų į namus.

 

VEIKLA PIRMAM PUSMEČIUI

 

Mėnuo

         Diena

RUGSĖJIS

1

Rugsėjo 1-osios šventė.

2

Margaspalvės pievų gėlės, likit sveikos! Susipažįstame.

3

Stebime animacinį filmą „Bonifacijaus atostogos“

4

Piešinių konkursas „Praleistos vasaros įspūdžiai“ 

7

Žaidžiame žaidimus kieme: “Tinklas ir žuvys”

8

Piešiame, spalviname saugaus elgesio taisykles

9

Prisimename kelio ženklus, kieme žaidžiame šviesoforą...

10

Prevencinė diena. Animacinio filmo stebėjimas apie tarpusavio draugiškus santykius.

11

Dainelių apie draugystę mokymas

14

Raidelė prie raidelės, ir turim žodelį... (kam reikalingos raidės, raštas, kalba)

15

Piešiame savo vardo pirmą raidelę.

16

Kuriame eiles/ istorijas apie savo vardo kilmę.

17

Žaidimai su kamuoliu.

18

Apibendriname savaitės veiklą: kryžiažodžiai, užduotėlės.

21

Konkursas “Abėcėlė”

22

Kalbame ir dainuojame daineles apie jutimo organus: ausys, akys, nosis, lūpos (Kn. “Ar pažįsti save”)

23

Žaidimas „Raidžių loto“ iš raidžių sudedant jutimo organų pavadinimus

24

Skambant minorinei ir mažorinei muzikai, vaikai spalvina paveikslėlius šviesiom ir tamsiom spalvom, nustatant muzikos nuotaiką.

25

Žaidžiame kieme.

28

Piešinių konkursas „Mano seneliai“

29

„Iš senelių albumų“ nuotraukų paroda, pasakojimai apie senelius.

30

Darome suvenyrus savo seneliams (įrėminame savo nuotr.)

Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai

                                                                          SPALIS

1

Tarptautinė muzikos diena. „Beždžioniukų diskoteka“

2

Angelų sargų diena. Šokame, sportuojame su šiuolaikinės muzikos ritmais.

5

Gyvūnijos diena. Gyvūnijos enciklopedijos, stalo ir kompiuteriniai žaidimai.

6

Aptariame pašto reikšmę.

7

Lankstome vokus, juos puošiame.

8

Gaminame atvirukus pašto darbuotojams.

9

Tarptautinė pašto diena (pasveikinti Jonavos paštą su švente)Ekskursija į paštą.

12

Žaidžiame “Aklą vištą”

13

Lipdome iš plastilino/ piešiame užrištomis akimis (katę)

14

Prisimename jutimo organus, vartome enciklopedijas.

15

Pasaulinė baltosios lazdelės diena. Neįgaliųjų koncertas.

16

Konkursėlis: “Viską matau, viską girdžiu ir pasakyti galiu” (apibendrinti žinias apie jut.org.)

19

Vėlinių belaukiant...

20

Darbinė veikla (aplinkos tvarkymas)

21

Vėlinių dainos ir giesmės

22

Ralio paminklo lankymas.

23

Aplikacija „Žvakutė“

LAPKRITIS

2

Dalinamės atostogų įspūdžiais.

3

Piešimas „Rudeninių lapų kraitelė“.

4

Prisimename grybus: kokius pažįstam; kaip atskirti nuodingus (IT)

5

Darome paveikslą su musmirėmis (grupinis darbas).

6

Pasaka „Grybų karas“ ir dainelės apie grybus.

9

Einame pasivaikščioti, renkame gamtinę medžiagą, grožimės rudens gamta.

10

Viktorina: kurti savo pavadinimus bei grybus.

11

Kūrybiniai žaidimai kampeliuose

12

Estafetės mokyklos sporto salėje.

13

Žaidžiame: “Aukščiau žemės”

16

Pokalbis prie arbatos puodelio: Aš esu mandagus?!

17

Mandagių žodžių skrynelė (taisyklingai nurašyti mandagumo žodelius)

18

Kuriame eilėraštukus, naudodami sveikinimosi žodelius.

19

Paplepėkime prie vaišių stalo (aptariam etiketą).

20

Pasaulinė sveikinimosi diena. Mandagiausio vaiko rinkimai.

23

Karių diena. Svečiuose kariūnas.

24

Ekskursija į vaistinę.

25

Sveikata – didžiausias turtas. Svečiuose bendruomenės slaugytoja.

26

Ruošiame vaišes – sveikas maistas. Svečiuose vyr. virėja.

27

Sportas – sveikata!

30

Adventas. Klasės puošimas.

GRUODIS

1

Pasaulinė kovos su AIDS diena. Supažindinimas su Fredžio Merkurio kūryba.

2

Jau žiema kieme. Dainelių mokymas apie žiemą.

3

Knygučių spalvinimas žiemos tema.

4

Kur visada žiema? Remiamės enciklopedijomis (IT)

7

Kuriame pailgintos grupės taisykles.

8

Ir tu turi savo teises!

9

Skaitome knygeles apie vaikų teises; iliustruojame.

10

Tarptautinė žmogaus teisių diena.

11

Žaidžiame kieme (Sniego senio statybos).

14

Tuoj Kalėdos – kas tai?

15

Ruošiame Kalėdines dovanėles, pakabučius papuošimui.

16

Ieškome eilėraštukų apie žiemą; kuriame patys/ Kalėdinės pasakos; giesmės.

17

Pastatysiu sniego pilį.

18

Advento vakaronė (su vaišėmis).

SAUSIS

4

Dainelės apie Kalėdinę eglutę, žiemą, trys karalius.

5

Dalinamės atostogų įspūdžiais (atsineša mieliausią dovaną).

6

Trys karaliai.

7

Žaidžiame kieme.

8

Darbinė veikla. Atsisveikinimas su eglute.

11

Sausio 13-osios įvykių ir kovotojų už laisvę stendo apžvalga

12

Sausio 13-osios paminėjimas. Ekskursija į krašto muziejų.

14

Saugus elgesys ant ledo.

15

Slidinėjimas nuo kalniukų.

 

VEIKLA ANTRAM PUSMEČIUI

 

SAUSIS

18

Pažintis su mokyklos biblioteka. Svečiuose pas bibliotekininke.

19

Pasirinktų knygelių skaitymas.

20

Mano bibliotekėlė namuose. Įdomiausių knygelių paroda ir pasakojimai apie jas.

21

Knygelių gydymas.

22

Konkursas: „Minklės ir mįslės“.

25

Savaitgalis praėjo: nuveiktų darbų, išvykų aptarimas.

26

Žaidimai „Žiemos pramogos“ PUSIAUŽIEMIS.

27

Skaitome knygą “101 dalmantinas”.

28

Skaitytos knygos ar įsimintinos pasakos inscenizavimas.

29

Pasakorių diena.

VASARIS

1

Žaidimai „Galvosūkių kraitelė“, „Šaškės“, „Domino“.

2

Kūrybiniai žaidimai su geometrinėm figūrom.

3

Aplikacija „Sniego senis“, panaudojant geometrines figūras.

4

Atskirų geometrinių figūrų grupavimas.

5

Kuriame paveikslą iš geometrinių figūrų (naudojame spalvotą popierių).

15

Tautiškumas: trispalvės reikšmė, lietuviška austa juosta (kuria raštus languotame lape). Šokio „Audėjėlė“ mokymas.

17

Ekskursija prie perėjos. Prisimename kaip pereiti gatvę.

18

Žaidimai saugaus eismo kampelyje, kartojant kelio ženklus.

19

Piešinių paroda, saugaus eismo tema.

22

Paukščių karūnų gamyba.

23

Paukščių garsų mėgdžiojimas (DVD), supažindinimas su paukščių garsais.

24

Vieversio diena. Dalyvavimas ekologinio projekto šventėje. Žaidimas „Paukščių loto“.

25

Paukščių vardų dėlionė.

26

Animacinio filmo stebėjimas „Žvirblis Paška“

KOVAS

1

Pasivaikščiojimas: stebime gamtą, pasikeitimus, tvenkinius.

2

Judrieji žaidimai kieme: “Diena – naktis”, “Katė ir pelė”.

3

Skaitome eilėraščius apie pavasarį (kiekvienas vaikas gauna po eilėr.),siekiame rišlaus skaitymo.

4

Piešiame perskaitytą eilėraštį.

5

Dainos ir žaidimai apie pavasarį.

8

Supažindinimas su Lietuvos žemėlapiu: sostinė, mūsų miestas, mūsų kaimynai.

9

Atvirukų gamyba Lietuvos Nepriklausomybės Dienai.

10

Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena.

12

Žaidimai ir dainos apie Lietuvą.

 

 

15

Žaidžiame kieme: “Kvadratas”, “Trečias bėga”.

16

Skaitome patys, skaito mokytoja – mes mokomės klausyti.

17

Piešiniai Žemės dienai.

18

Dainelės apie pavasarį.

19

Mokyklos aplinkos tvarkymas. Darbinė veikla.

22

Žaidžiame kieme, aptariame savaitgalio nuotykius.

23

Pokalbis prie arbatos puodelio apie sauga pavasarį.

24

Prisimename įdomiausius žaidimus.

25

Kovo 25-oji – gandrų diena; žemės pabudimo diena. Prasideda tikrasis pavasaris.

26

Žurnalai iš bibliotekos, susipažįstame su naujomis knygomis.

BALANDIS

12

Šv. Velykos: papročiai, tradicijos, valgiai, dainos.

13

Kolektyvinis piešinys – patys gražiausi margučiai.

14

Pavasario vaišės – elgesys prie stalo, serviravimas.

15

Žaidimas : „Graži mūsų šeimynėlė „.

16

Tvarkome mokyklos aplinką, savo klasę.

19

Ruošiame suvenyrus loterijai.

20

Rengiame loteriją, aukcioną, žaidžiame, vaišinamės arbata.

21

Estafetės kieme – žaidimai grupelėmis.

22

Einame į parką, stebime pavasario požymius gamtoje.

23

Viktorina: „Prisimink skaitytas knygas“ (pradėti ar pabaigti pasakoti, pasakyti veikėjus).

26

Pokalbis apie žolės deginimo žalą pavasarį.

27

Bėgame į kiemą, piešiame gamtą.

28

Spalvų magija: mokomės lieti akvarele.

29

Piešiniai ant asfalto su spalvotomis kreidelėmis.

30

Sveikinimų ruošimas mamos dienai, dainelių mokymas.

GEGUŽĖ

3

Paskutinis mokslo metų mėnuo; pokalbis - ką turiu nuveikti vasarą.

4

Gaminame spalvotas gėles, puošiame klasę.

5

Dainelių apie vasarą mokymas.

6

Žaidimai su badmintonu lauke, estafetės.

7

Sporto šventė.

10

Savaitgalį pailsėjau, padirbėjau?

11

Judrieji žaidimai lauke su kamuoliu, oro balionais,  „Valgomi-nevalgomi“, „Skelbiu, skelbiu karą“.

12

Žaidimai lauke su badmintonais, kamuoliais, šokdynėmis, lankais.

13

Lankstome įvairių rūšių lėktuvėlius – išbandome juos kieme.

14

Mokyklos gėlynų priežiūra.

17

Pirmosios gėlės. Išvyka prie tvenkinių.

18

Žaidimai su kamuoliais, oro balionais.

19

Žaidžiame labiausiai patikusius žaidimus.

20

Žaidimai su vandeniu.

21

Lipdome iš plastilino arba molio (pagal galimybes).

24

Mano kaimas, mano sodas, mano kiemas.

25

Žaidžiame lauke: raketės, kamuoliai, šokdynės, lankai.

26

Susipažįstame su naujomis knygomis; ieškome knygų, kurias skaitysime vasarą.

27

Atvirutė, dovanėlė, suvenyras tėčiui (Tėvo dienai).

28

Koks mano tėtis: pasakojame, piešiame, vaidiname, dainuojame.

31

Atsisveikiname: būkime atidūs, elkimės saugiai ir protingai.

 

Pailgintos grupės auklėtoja